Trawnik 200m

Poniżej przedstawiam Państwu zdjęcia wykonane podczas zakładania trawnika z siewu przez naszą firmę.

1. Teren przed rozpoczęciem prac.

1.Teren przed rozpoczęciem prac pom.

2. Wstępne oczyszczenie

2.Wstępne oczyszczenie pom.

3.Wyrównanie terenu

3.Wyrównanie  terenu pom.

4.Dalsze wyrównywanie oraz teren po zasileniu nawozem

4.Wyrównanie terenu pom.

5. Sześć tygodni po wysiewie

5.Sześć tygodni po wysiewie pom.

6. Dwa miesiące po wysiewie i pierwszym koszeniu

6. Dwa miesiące po wysiewie pom.