Lawn services pricing

 

Koszenie trawnika
Koszenie trawnika do 250 m2 0,35 zł/m2
Koszenie trawnika od 250 do 600 m2 0,30 zł/m2
Koszenie trawnika od 600 do 1000 m2 0,20 zł/m2
Koszenie trawnika od 1000 do 1500 m2 0,17 zł/m2
Koszenie trawnika od 1500 do 2000 m2 0,14zł/m2

 

Wykaszanie traw*
Wykaszanie do 200 m2 0,55zł/m2
Wykaszanie od 200 do 600 m2 0,50 zł/m2
Wykaszanie od 600 do 1000 m2 0,40 zł/m2
Wykaszanie od 1000 do 1500 m2 0,35 zł/m2
Wykaszanie od 1500 do 2000 m2 0,30 zł/m2
Koszenie rowów/skarp 0,40 zł/m2 do neg.

*(tj.trudny teren, trawy łąkowe)

Inne usługi ogrodnicze
Pielenie rabat 0,60 zł – 1,00 zł/m2
Grabienie liści 0,90 zł – 2,50 zł /m2
Cięcie żywopłotów W zależności od rodzaju
Opryski chemiczne W zależności od rodzaju

Ceny są cenami przykładowymi i mogą nieznacznie ulec zmianie.

Cennik do pobrania w formacie PDF >>> Koszenie trawnika – Cennik usług

 

 

 

ricing mowing

mowing the lawn
Mowing the lawn to 250 m2 0.35 zł / m2
Mowing the lawn from 250 to 600 m2 0.30 zł / m2
Mowing the lawn from 600 to 1000 m2 0,20 zł / m2
Mowing the lawn from 1000 to 1500 m2 0,17 zł / m2
Mowing the lawn from 1500 to 2000 m2 0,14zł / m2

Mowing grass *
Mowing 0,55zł to 200 m2 / m2
Mowing from 200 to 600 m2 0,50 zł / m2
Mowing from 600 to 1000 m2 0,40 zł / m2
Mowing from 1000 to 1500 m2 0,35 zł / m2
Mowing from 1500 to 2000 m2 0,30 zł / m2
Mowing ditches / slopes 0.40 zł / m2 to neg.
* (tj.trudny terrain, grass meadow)
Other gardening services
Weeding discount zł 0.60 – 1.00 zł / m2
Raking leaves zł 0.90 – 2.50 zł / m2
Cutting cutters depending on the type of
Spraying chemical Depending on the type
The prices are exemplary and may be slightly modified.
Pricing for download in PDF format >>> Mowing the lawn – Price List